În atenția vizitatorilor acestui site


Regia Autonomă RASIROM (în continuare RASIROM) este proprietarul prezentului site. Toate elementele integrate în acest site sunt proprietatea RASIROM, dupa caz a unor terți care au autorizat entitatea publică să le utilizeze.
Modelele/specificațiile/descrierea produselor sau serviciilor prezentate în acest site sunt protejate în conformitate cu dispozițiile legale referitoare la drepturile de autor și drepturilor conexe, precum și la protecția desenelor și modelelor industriale.
Reproducerile prin orice mijloace și pe orice suport precum și folosirea site-ului și/sau ale materialelor și/sau ale produselor prezentate, sunt autorizate cu condiția ca acestea să fie destinate unei folosințe strict personale, excluzând orice utilizare în scopuri publicitare și/sau comerciale și/sau de informare, fără acordul prealabil exprimat în scris de către RASIROM, astfel încât acestea să se conformeze dispozițiilor legale în vigoare privind proprietatea intelectuală.
Sigla și denumirea “RASIROM“ sunt proprietatea Regiei Autonome RASIROM, reprezentând mărci înregistrate la nivel național și comunitar. Orice folosire a acestora, împreună sau separat, inclusiv prin prelucrarea sau extragerea elementelor reprezentative, de către persoane fizice sau juridice române sau străine, fără acordul exprimat în scris al reprezentantului legal al RASIROM, va face obiectul acționării în justiție a persoanei/persoanelor care se fac vinovate, conform dispozițiilor legale în vigoare aplicabile.

Declinare a responsabilității

Nu se oferă garanții cu privire la materialele/reprezentările grafice/referințe/fotografii oferite pe acest site. Imaginile produselor care se regăsesc pe paginile acestui site sunt cu titlu de prezentare, pot diferi în orice mod (configurație, culori, inclusiv dar fără a se limita la aspectele vizuale precum și caracteristicile tehnice) și nu implică obligativitatea RASIROM de a furniza produse identice. Din acest motiv, orice informații relevante pot fi obținute numai prin contactarea RASIROM.
Orice plângere sau dispută determinată sau legată de utilizarea acestui site, a conținutului sau a materialelor prezentate vor fi guvernate de către legislația română în vigoare.
Termenii și condițiile de utilizare a acestui site pot fi modificate oricând fără o notificare prealabilă. Sunteți de acord să recitiți această secțiune a site-ului în mod regulat, iar accesul dvs. continuu sau utilizarea acestui site vor constitui dovada ca ați fost de acord cu aceste schimbări.
RASIROM se angajează să trateze informațiile transmise de către terți, prin intermediul site-ului, cu respectarea principiului confidențialității și protejarea datelor cu caracter personal.
RASIROM nu deține, monitorizează sau gestionează site-urile către care există link-uri din acest site și nu este responsabilă pentru conținutul paginilor acestor site-uri sau pentru alte site-uri care au legături către / dinspre acest site.
RASIROM nu își asumă nici o responsabilitate privind sistemul de protecție a confidențialității utilizat de aceste site-uri, privind conținutul sau acuratețea lor.
RASIROM nu va fi responsabilă și nu garantează că funcțiile de pe acest site nu vor fi întrerupte sau nu vor avea erori, sau că erorile vor fi corectate.
RASIROM și salariații săi nu acceptă nici un fel de responsabilitate pentru pierderi directe sau indirecte rezultate în urma utilizării acestui site și al conținutului acestuia, incluzând aici defectarea computerului dumneavoastră ca urmare a accesării sau utilizării serverului care găzduiește acest site.
Informațiile prezentate în acest site nu constituie ofertă. Orice contractare de bunuri sau servicii se vor realiza numai în baza unor raporturi juridice consemnate în scris.